Xin titre de séjour sinh viên.

Ảnh của nguyenhaiyen

Khi sang Pháp du học, thông thường các bạn sinh viên sẽ được Đại Sứ Quán Pháp tại Việt Nam cấp cho visa thời hạn 3 tháng. Sau khi sang Pháp các bạn cần xin titre de séjour. Titre này thông thường có giá trị trong 1 năm, hai hoặc ba tháng trước khi nó hết hạn, bạn cần làm thủ tục xin cấp tiếp. Ở một số trường, Bureau des étudiants xin titre này giúp bạn. Bạn chỉ cần nộp cho họ những giấy tờ theo yêu cầu, họ sẽ gửi hồ sơ lên Préfecture. Khi nào nhận được convocation của Préfecture thì bạn đến lấy titre.

Nếu bạn phải tự làm thì tuỳ thuộc vào Préfecture nơi bạn ở mà họ đòi hỏi những giấy tờ gì . Nhưng nhìn chung là họ yêu cầu những giấy tờ ghi dưới đây :

Chú ý :
a)  Thông thường có rất nhiều người xếp hàng chờ ở Préfecture nên bạn nên đi thật sớm. Có 1 số nơi mình đến và tự lấy phiếu ghi số thứ tự rồi đợi đến lượt mình, nhưng có 1 số nơi họ chỉ phát một số lượng phiếu nhất định mỗi ngày và phát vào 1 thời điểm nhất định trong ngày.
b)  Thông thường họ chỉ giữ lại bản photo trong hồ sơ của bạn. Bạn chỉ trình bản gốc khi họ yêu cầu mà thôi.
c)  Một số nơi họ cho bạn récépissé ngay sau khi bạn nộp hồ sơ nhưng một số nơi thì không. Récépissé có giá trị không quá 3 tháng. Rất ít nơi cho bạn luôn titre de séjour.
d) Việc xin titre de séjour có thể thực hiện ở sous-Préfecture.

I. Các giấy tờ liên quan đến chứng minh thư của bạn :

1) Passeport còn có giá trị ít nhất là 1 năm. Bạn photo các trang co các thông tin cá nhân của bạn + ảnh + thời hạn có giá trị của passeport + con dấu ngày bạn nhập cảnh vào nước Pháp.
2) 4 ảnh chứng minh thư mới chụp cỡ 35x45mm, phông nền màu trắng.
3) Nếu bạn xin titre lần đầu tiên thì cần nộp giấy khai sinh đã dịch ra tiếng Pháp.

II. Giấy tờ liên quan đến nhà ở : (một số giấy được làm không quá 3 tháng trở về trước)

- Nếu bạn ở trong ký túc xá nhà trường : Giấy chững nhận của ký túc xá.
- Nếu có người cho bạn cùng (diện tích nhà của họ tối thiểu là bao nhiêu thì tuỳ vào yêu cầu của từng Préfecture): Giấy chứng nhận của người đó về việc cho bạn ở + Photo 2 mặt titre de séjour (nếu không phải là người Pháp) hoặc giấy chứng minh thư (nếu là người Pháp) .
       . Nếu nhà đó thuộc quyền sở hữu của người cho bạn ở thì cần giấy chứng nhận nhà thuộc quyền sở hữu của họ và thuế nhà đất
       . Nếu nhà đó do người cho bạn ở thuê thì cần biên lai trả tiền nhà + hợp đồng thue nhà của họ.
- Nếu bạn thuê nhà không thuộc ký túc xá nhà trường  : Biên lai trả tiền nhà + Hợp đông thuê nhà (hoặc thuế nhà ở, hoặc biên lai điện thoại cố định, hoặc biên lai tiền điện)
- Nếu bạn là chủ của ngôi nhà bạn ở : Giấy chứng nhận nhà thuộc quyền sở hữu của bạn hoặc thuế nhà đất hằng năm + biên lai tiền điện thoại cố định + biên lai tiền điện.
 
III Giấy tờ liên quan đến việc học tập :
Trong tất cả mọi trường hợp bạn cần :
- Giấy chứng nhận nhập học hoặc thẻ sinh viên có ghi ngành bạn theo học.
- Bằng hoặc bảng điểm năm trước hoặc giấy chứng nhận sự chuyên cần học tập (attestation d’assiduité)

Tuỳ vào trường hợp cụ thể bạn nộp thêm giấy tờ sau :
        . Nếu bạn chuẩn bị theo hoc một trình độ thấp hơn trình độ mà bạn đã đạt được thì cần viết 1 giấy giải thích về sự lựa chọn đó của bạn.
        . Nếu bạn làm nghiên cứu sinh : kể từ năm thứ ba trở đi cần 1 giấy của người hướng dẫn ghi rõ tên đề tài, tiến triển công việc và ngày bảo vệ dự kiến.
        . Nếu bạn đăng ký học trong trường tư thục : chứng nhận của trường về số giờ học và các môn học + giấy chứng nhận trường có đủ thẩm quyền đào tạo (Attestation de l’agrément de l’établissement auprès du rectorat).
       . Nếu bạn là sinh viên thuộc chuyên ngành y theo hoc nôi trú : giấy chứng nhận được tuyển lựa của trung tâm y tế nơi bạn làm + giấy phép là việc (Autorisation provisoire de travail)

IV Giấy tờ liên quan đến tài chính :
- Nếu bạn có học bổng : Giấy chứng nhận học bổng
- Nếu bạn đã đi làm : bảng lương 3 tháng gần nhất
- Nếu bạn muốn chứng minh có 1 khoản tiền nhất định cho việc chi tiêu hàng tháng (khoảng 430 euros x 9 tháng) : giấy chứng nhận của ngân hàng về số tiền bạn có (nếu bạn muốn giữ kín thông tin cá nhân thì chỉ cần yêu cầu ngân hàng ghi bạn có nhiều hơn N euro la được ) + 6 relevés bancaires gần đây nhất hoặc các khoản tiền từ nước ngoài được rót vào tài khoản của bàn trong 6 tháng gần đây
- Nếu ai đó chiu trách nhiệm chi trả cho bạn : Giấy chứng nhận việc sẵn sàng chi trả cho bạn + photo giấy chứng minh thư của họ + giấy chứng nhận thu nhập của họ bao gồm giấy nộp thuế (avis d’imposition ) + giấy 3 tháng lương gần nhất hoặc giấy tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất (relevés bancaires).

V. Tuỳ theo hoàn cảnh bạn cần nộp các
-  Nếu bạn có Conjoint : Titre de séjour của họ (nếu không phải là ngườ Pháp) hoặc chứng minh thư (nếu là người Pháp)
-  Nếu bạn đã có gia đình : Sổ hộ tịch
 
VI. 2 phong bì loại thường có dán tem và ghi địa chỉ của bạn.