Validation thẻ Navigo trong Ile de France

Ảnh của nguyenhaiyen

Đi lại trong l'Ile de France bằng thẻ Navigo hãy nhớ valider !

Từ ngày 25 tháng 3 năm 2013 nếu bạn dùng thẻ Navigo mà không valider (khi đi metro, RER, tram, bus,...), và nếu bị controleur phát hiện bạn sẽ bị phạt 5 euros.