Giải thưởng sinh viên xuất sắc

Giải thưởng « Sinh viên xuất sắc » - Chào Xuân 2010

Các bạn thân mến, 


Giải thưởng « Sinh viên xuất sắc » được trao bởi Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp-UEVF cho cho các bạn sinh viên Việt Nam đạt kết quả xuất sắc trong học tập và các nghiên cứu sinh bảo vệ xuất sắc luận văn tiến sĩ, có kết quả nghiên cứu nổi bật.

Cũng như năm trước,  giải thưởng SVXS năm nay sẽ được trao tại Paris vào dịp Tết Chào Xuân 2010, dự kiến được tổ chức vào tháng 2/2010 sắp tới.
 
Dưới đây, xin gửi đến các bạn một số thông tin chi tiết về giải thưởng. Nhờ các bạn chuyển rộng rãi đến các bạn sinh viên, nhóm cua mình để thông tin về giải thưởng đến được với những người quan tâm. Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2010 tai contact@uevf. net

Giải thưởng SVXS
------------ --------- --------- --
-Đối tượng xét thưởng : 
Sinh viên bậc đại học và cao học (Master) 
Nghiên cứu sinh đã hoặc sẽ bảo vệ luận văn tiến sĩ. 

-Nguyên tắc xét thưởng: 
Việc xét thưởng dựa trên kết quả đạt được của những năm học trước thời điểm nhận hồ sơ. Lưu ý là chỉ tính các kết quả đạt được trong quá trình học tập tại Pháp.

-Cơ cấu giải thưởng : 
05 giải thưởng (bao gồm giấy khen cùng phần thưởng) được trao theo các cấp bậc như sau:

➢ 01 giải thưởng dành cho sinh viên đại học 
➢ 01 giải thưởng giành cho sinh viên các trường kỹ sư và thương mại ;
➢ 01 giải thưởng giành cho sinh viên bậc Master.
➢ 03  giải thưởng giành cho bậc tiến sĩ trong các lĩnh vực sau: Khoa học ứng dụng; Khoa học cơ bản; Khoa học xã hội

- Hồ sơ khen thưởng :

1.Sơ yếu lý lịch cụ thể về quá trình học tập, công tác (CV) – có thể bằng tiếng Việt, tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.

2.Bản sao các thành tích cá nhân đạt được trong quá trình học tập tại Pháp (bảng điểm -bulletin de note, trích dẫn bài báo khoa học- abstract, nhận xét luận văn tiến sĩ, commentaires des membres du jury, …)

- Nộp hồ sơ: Bằng thư điện tử: contact@uevf. net. Trên tiêu để ghi rõ "Hồ sơ tham dự Giải thưởng sinh viên xuất sắc". Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2010

-Đánh giá hồ sơ: 
Việc đánh giá và xếp loại các hồ sơ sẽ do Ban cố vấn giải thưởng đảm nhiệm. Các thành viên của Ban cố vấn do Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp mời và danh sách cụ thể có thể thay đổi theo từng năm. Các thành viên Ban cố vấn có thể bao gồm : 
➢Các giáo sư được mời bởi UEVF;
➢Các giáo sư trong hội đồng khoa học (comité de soutien) của mạng lưới các chuyên gia và khoa học RSE;