Về nội dung NNB

Xin chào,

Xin chú ý rằng đây là website mới đưa vào hoạt động của NNB, nên các thông tin bạn cần có thể chưa được cập nhật đầy đủ. Chúng tôi vẫn đang làm việc tích cực để đảm bảo hệ thống hoạt động ngày càng tốt hơn. Mong bạn luôn đến với chúng tôi.

 Để gửi thông tin lên web, xin gửi các thông tin về nnb@yahoogroups.com

hoặc bạn có thể đăng các thông tin hữu ích dưới dạng blog sau khi đăng kí tài khoản và đăng nhập. Chúng tôi sẽ tổng hợp các bài viết của các bạn.

NNB.