Tiếng Pháp DELF - DALF - TCF

Sách để ôn TCF có rất nhiều, bạn có thể đến Ecole internationale de Paris (anciennement Alliance Française de Paris) xem:

101, bd Raspail, Paris 6e.

Métro 12: Rennes ou Notre-Dame des Champs.

    Ngoài ra bạn có thể xem ở các thư viện chuyên ngành Français Languère Etrangère nhu CLE International, Didier/Hachette.

   TCF do Centre International des Etudes Pédagogiques tạo ra, ra đề, chữa bài... Bạn có thể tham khảo thêm trên site của họ hay gọi điện hỏi tin, còn đến tận nơi consulter phải là người trong ngành cơ.

1, rue Léon Journault

 92311 Sèvres Cedex

Tel : 01.45.07.60.00 - Fax : 01.45.07.60.01

Site: www.ciep.fr
      

        Ban co the len google danh TCF test, se thay co livre & CD:

----------

Học tiếng Pháp tại Paris
association phiotechnique http://www.philotechnique.fr/

Trường dạy tiếng Pháp ông chủ Thượng Hải:
ISBCP
32-36 rue Merline 75011
Paris