Cách tạo Folder và lọc thư

Với các bạn nhận mail trên web, cả yahoo, hotmail và gmail đều hỗ trợ tạo filter để lọc mail.

Yahoo: Vào Option, sau đó sẽ thấy Filters, có phần Creat or edit filters, bạn có thể add, edit hoặc delete filter bạn muốn
http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/mail/original/manage/manage-35.html

Gmail: Vào Creat a filter, bạn có thể tạo filter.
http://mail.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=6579

Hotmail: Vào Option, rồi Mail, rồi Custom Filter, và Create New

Với các chương trình nhận thư như Thunderbird, Outlook Express, Evolution,...., bạn có thể vào phần Messeges hoặc Tools để tạo các Filter, tự động chuyển mail của nnb@yahoogroups vào một Folder mà bạn lập ra.