Tổ chức lễ cưới không đòi hỏi phải có giấy đăng ký kết hôn

Ảnh của nguyenhaiyen

Theo quy định của pháp luật hiện hành về hôn nhân gia đình ở Việt Nam, nếu cả hai bên nam nữ đủ điều kiện kết hôn, không vi phạm các quy định về việc cấm kết hôn theo luật Việt Nam và luật của nước mà người kết hôn mang quốc tịch thì họ được kết hôn với nhau.

Pháp luật không cấm việc tổ chức lễ cưới trước khi đăng ký kết hôn cũng như không có quy định nào buộc phải đăng ký kết hôn mới được tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên có một số vùng xâu, vùng xa, do có sự nhầm lẫn của các cán bộ địa phương về tổ chức lễ cưới với đăng ký kết hôn nên có hành vi ngăn chặn việc tổ chức lễ cưới khi chưa đăng ký kết hôn, mặc dù họ đủ điêu kiện kết hôn.

(Bài viết trích trên website của ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Hãng luật Giải Phóng.
Bạn đọc có thể xem chi tiết ở đây : http://www.luatgiaiphong.com/hon-nhan-gia-dinh/1085-to-chuc-le-cuoi-truo... )